Engelse synoniemen over ons - contact  

ball up

werkwoord

1 ball up

Make a mess of, destroy or ruin.

synoniemen: blow, bobble, bodge, bollix, bollix up, bollocks, bollocks up, botch, botch up, bumble ... meer laten zien.

Nederlands: bederven, hannesen, haspelen, infesteren, klunzen, krukken, mispeuteren, naar de knoppen helpen, stuntelen, verbroddelen ... meer laten zien
Moby betekeniswoordenboek: addle, addle the wits, becloud, bedazzle, befuddle, bewilder, bollix, bollix up, bother, bug, bugger, bugger up, cloud, complicate, confound, confuse, cook, daze, dazzle, discombobulate ... meer laten zien.

Vind elders meer over ball up: etymologie - rijmwoorden - Wikipedia.

debug info: 0.0264