Engelse synoniemen over ons - contact  

exacerbate

werkwoord

1 exacerbate

Make worse.

synoniemen: aggravate, exasperate, worsen.

Roget 173: be violent etc. adj.; run high; ferment, effervesce; romp, rampage, go on a rampage; run wild, run amuck, run riot; break the peace; rush, ... meer laten zien

Roget 35: increase, augment, add to, enlarge; dilate etc. (expand) 194; grow, wax, get ahead.    gain strength; advance; run up, ... meer laten zien

Roget 835: aggravate, render worse, heighten, embitter, sour; exacerbate; exasperate, envenom; enrage, provoke, tease.    add fuel to the fire, add fuel to the flame; fan the flame ... meer laten zien

Nederlands: slechter worden, verergeren, verslechteren2 exacerbate

Exasperate or irritate.

synoniemen: aggravate, exasperate.

Nederlands: plagen, pesten, kwellen, koeioneren, jennen, tergen, ergeren, irriteren, mishagen, misnoegen ... meer laten zien


bijvoeglijk naamwoord

Roget 659: unimproved etc. (improve) etc. 658; deteriorated etc. v.; altered, altered for the worse; injured etc. v.; ... meer laten zien

Moby betekeniswoordenboek: accelerate, acerbate, agent provocateur, aggravate, alienate, amplify, annoy, antagonize, augment, beef up, bitter, blow up, build up, chafe, complicate, concentrate, condense, consolidate, damage, deepen ... meer laten zien.

Vind elders meer over exacerbate: etymologie - rijmwoorden - Wikipedia.

debug info: 0.0264